Första hjälpen

Välkomna till Cura Notitia!

Just nu är hemsidan under uppbyggnad men har ni frågor eller vill ha mer information vad gäller HLR utbildningar kan ni mejla info@curanotitia.se

FÖRSTA HJÄLPEN

Första hjälpen & HLR är den mest grundläggande utbildningen. Första Hjälpen utbildningen anpassas till er verksamhet och kursen innehåller både teoretisk och praktisk utbildning. Ett tillval* ingår i utbildningen.

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

 

Innehåll:

Olycksrisker som finns på arbetsplatsen/skolan/föreningen

Vad kan du göra som är först på en olycksplats?

L (Livsfarligt läge)

A (Andning)

B (Blödning)

C (Chock, cirkulationssvikt)

Åtgärder vid luftvägsstopp

 

*Tillval (1st):

Brännskador

Epileptisk anfall

Insulinchock

Hjärnskakning

Akuta sjukdomar (Bl.a stroke)

 

L-ABCDE är en minnesregel som talar om i vilken ordning man ska prioritera undersökning och behandling vid en olycka/sjukdomstillstånd. Metoden är internationellt accepterad och används idag inom ambulanssjukvården och akutsjukvården.

 

Tidsåtgång: Antal deltagare: Förkunskapskrav: Målgrupper:

Ca 2 h beroende 8-14 personer Inga förkunskaper krävs Företag och privatpersoner

på tillval

 

HLR-utbildning kan erbjudas tillsammans med Första hjälpen. Tidsåtgången är då ca 3-5 h beroende på tillval.

 

Kontakta oss här för offert!

 

UTBILDNING

FÖRSTA HJÄLPEN

HJÄRT-LUNGRÄDDNING