Utbildning

Välkomna till Cura Notitia!

Just nu är hemsidan under uppbyggnad men har ni frågor eller vill ha mer information vad gäller HLR utbildningar kan ni mejla info@curanotitia.se

UTBILDNING

Deltagarna får undervisning om de vanligaste folksjukdomarna och orsaken, symtom, behandling och omvårdnad för varje sjukdom. Även den akuta biten i slutet av varje föreläsning och vad man kan göra i väntan på ambulans.

 

- Hjärt- och kärlsjukdomar (Ateroskleros, kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, blodsjukdomar (anemi) )

- Nervsystemets sjukdomar (MS, Parkinsons sjukdom, Epilepsi, Stroke)

- Sjukdomar och skador i rörelseorganen (frakturer, traumatiska skador m.m.)

- Endokrina sjukdomar (Bl.a. diabetes)

- Sjukdomar i andningsorganen (ÖLI, Lunginflammation, astma, KOL)

- Demens

- Att förebygga smitta och smittspridning

 

Tidsåtgång: Antal deltagare: Förkunskapskrav: Målgrupper:

Ca 1,5-2 h 8-14 personer Inga förkunskaper krävs Företag

 

Kontakta oss här för offert!

UTBILDNING

FÖRSTA HJÄLPEN

HJÄRT-LUNGRÄDDNING